@kielabokkie I'm back baby! Less on of the day: scripts must be run manually on docker image updates.

@kielabokkie mastodon update. DoCoker image wordt automatisch ge-update met watchtower, maar bij updates moeten handmatig migrations gedraaid worden. Vandaar de 404. Zou eigenlijk een prometheus alert hiervoor in moeten stellen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

There are many Mastodon instances, this one is mine.